Privacy verklaring

Hans Boutkan (HaBo) Afscheidsfotograaf maakt onderdeel uit van HaBo Fotografie gevestigd te Heinenoord.
HaBo Afscheidsfotograaf is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens

HaBo Afscheidsfotograaf

www.afscheidsfotograaf.eu |info@afscheidsfotograaf.eu 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Delen van persoonsgegevens met derden
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen